• Innowacyjne rozwiązania
    Innowacyjne rozwiązania
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Profesjonalna realizacja
    Profesjonalna realizacja
Odnawialne Źródla Energii- Słońce
Samstag, den 10. Januar 2015 um 12:13 Uhr

OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii, są to źródła energii, których zużywanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem, bowiem ich zasoby odnawiają się w bardzo krótkim czasie. Do OZE zaliczyć można wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermię.

Odnawialne Źródła Energii są coraz bardziej popularne. Dzieje się tak z kilku powodów. Mamy coraz większą świadomość ekologiczną i zagrożeń płynących z nieodpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi. Pozyskiwanie OZE przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, a także tzw. zanieczyszczeń współtowarzyszących, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, które są bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a tym samym zdrowia człowieka. W trosce o ochronę środowiska powstało wiele programów krajowych oraz zagranicznych, które wspierają OZE. Dzięki temu pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się coraz tańsze, a tym samym bardziej popularne.
Zastosowanie OZE w domach drewnianych to doskonałe rozwiązanie, dlatego rozpoczynamy cykl wpisów, które przybliżą Państwu tę tematykę.

 Energia słoneczna

Energia słoneczna jest najbogatszym źródłem energii odnawialnej. Jest przy tym najbardziej rozproszona, dlatego jej pozyskiwanie nie należy do prostych.

Energię słoneczną można pozyskiwać na trzy różne sposoby, za pomocą instalacji:
?    fotowoltaicznej ? bezpośrednia produkcja energii elektrycznej
?    kolektorów słonecznych ? bezpośrednia produkcja energii cieplnej
?    CRS, DSS, wieży słonecznych (zamiana energii słonecznej na cieplną i energii cieplną na elektryczną)Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl


Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.plŹródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.plŹródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl

Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.plŹródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl


Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.plŹródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
Źródło:http://www.zielonytelefon.eco.pl
W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,2% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa (2%), wiatr (1,4%) oraz hydroenergetyka (0,6%)- (źródło: Wikipedia)